W przypadku zgłaszania szkody w JMB SERWIS Sp. z o.o. bądź w towarzystwie ubezpieczeniowym

klient nie wydaje własnych środków finansowych za naprawę swojego samochodu.

 

Naprawa odbywa się po uprzednim załatwieniu wszelkich formalności:

  • zgłoszenie szkody,
  • upoważnienie JMB SERWIS Sp. z o.o. do wykonania naprawy,
  • oględziny pojazdu przez Rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej,
  • protokół szkody w pojeździe.

Naprawa bezgotówkowa zwalnia Państwa z całej procedury likwidacji szkody i poświęcania czasu na samodzielne kontakty z towarzystwami ubezpieczeniowych. Skraca się czas naprawy pojazdu.

Sprawdź czy sprawca kolizji ma ważne ubezpieczenie OC – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) udostępnia narzędzie na swojej stronie: sprawdzanie ważności polisy OC

Do zgłoszenia szkody wymagane są następujące dokumenty:

 

  • dowód rejestracyjny pojazdu
  • prawo jazdy osoby kierującej w trakcie zdarzenia
  • oryginał polisy OC
  • polisa Autocasco oraz wniosek do polisy (jeśli jest na osobnym druku)
  • dowód osobisty właściciela pojazdu
  • w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję – pokwitowanie

Jeżeli będą koniecznie inne dokumenty to zostaną Państwo poinformowani przez właściwą jednostkę likwidującą szkodę.

 

 

Nasi pracownicy chętnie pomogą w załatwieniu formalności i przedstawią Państwu właściwy tok postępowania w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi.